Aanmelden


3.5 km6.5 km10 km

Wilt u meerdere personen tegelijk aanmelden, noteer dan de voornamen en geboortedatums van deze personen in het onderstaande opmerkingen veld.

Let op: De onderstaande personen moeten op hetzelfde adres verblijven!

Reglement voor de AWVD:                                        

  • Als iemand 3 van de 4 dagen meeloopt, wordt dit geadministreerd als een jaar meegelopen.
  • Als iemand 5 jaar achtereen niet meeloopt dan vervalt de historie.
  • Deelnemers gedragen zich als gasten bij de startplaatsen en tijdens het lopen van de routes.
  • Kinderen tot 12 jaar lopen in principe onder begeleiding van een volwassene, tenzij ouders toestemming geven om alleen te lopen.
  • De deelnemers lopen mee voor eigen risico; de organisatie is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele ongelukken.